Pressrelease

Till minne av Doktor Felix Neubergh utdelas varje år på hans födelsedag, den 1 februari, avkastningen från Doktor Felix Neuberghs stiftelse.

2017-02-01 beslutade stiftelsens styrelse om utdelning inom följande kategorier: 

"I Sverige boende barns eller ungdoms vård uppfostran" 58 st bidrag på totalt 250 000 kr.

"I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, uniersitet eller liknande officiell anstalt " 68 st bidrag på totalt 819 900 kr.

"Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- ålderstigna, sjuka eller handikppade" 481 st bidrag på totalt 1 949 000 kr.

"Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet" beslutades utdelning av bidrag med 1 073 000 kr till följande personers forskningsprojekt;

Maria Johansson 30 000 kr, Per-Erik Johansson 50 000 kr, Mari Lundberg 40 000 kr, Bengt Nellgård 63 000 kr, Margarita Trobos 40 000 kr, Pentti Tengvall 40 000 kr, Roland Zügner 30 000 kr, Per-Olof Hansson 50 000 kr, Gunilla Kjellby Wendt 40 000 kr, Helena Baretto Henriksson 30 000 kr, Eva Lidén 30 000 kr, Aina Danielsson 50 000 kr, Carina U Persson 30 000 kr, Ulla Hellstrand Tang 30 000 kr, Kate Himmelmann 50 000 kr, Peter Axelsson 50 000 kr, Kristian Samuelsson 40 000 kr, Siggeir Brynjolfsson 40 0000 kr, Lena Rafsten 30 000 kr, Anders Palmquist 40 000 kr, Georgios Tsikandylakis 40 000 kr, Karin Ekström 30 000 kr, Johan Zelano 40 000 kr, Maziar Mohaddes 40 000 kr, Ted Eneqvist 40 000 kr, Urban berg 40 000 kr, Georgios Chatziagorou 40 000 kr.