Pressrelease

Till minne av Doktor Felix Neubergh utdelas varje år på hans födelsedag, den 1 februari, avkastningen från Doktor Felix Neuberghs stiftelse.

2018-02-07 beslutade stiftelsens styrelse om utdelning inom följande kategorier: 

”I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran” till enskilda på totalt 218 300 kr.

”I Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt” till studenter på totalt 724 000 kr.

”Vård och hjälp till i Sverige boende behövande- ålderstigna, sjuka eller handikappade” till enskilda på totalt 2 064 700 kr.

”Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet” beslutades utdelning av bidrag med 1  075 000 kr till följande personers forskningsprojekt;

Margit Mahlapuu 30 000 kr, Max Jakobsson 35 000 kr, Aron Onerup 50 000 kr, Ulla Hellstrand Tang 30 000 kr, Aina Danielsson 70 000 kr, Roy Tranberg 50 000 kr, Catharina Parai 30 000 kr, Mari Lundberg 70 000 kr, Daphne Hingert 50 000 kr, Jón Karlsson 70 000 kr, Nikolaos Papadimitrou 30 000 kr, Yosef Tyson 30 000 kr, Hanna Hebelka 90 000 kr, Camilla Bergh 50 000 kr, Ted Eneqvist 50 000 kr, Niklas Bergh 30 000 kr, Kristian Samuelsson 30 000 kr, Erik Gerner 30 000 kr, Margarita Trobos 50 000 kr, Szilard Nemes 70 000 kr, Karin Svensson 50 000 kr, Anders Palmquist 30 000 kr.